„Demokracja a wolontariat – Ty też masz głos”

„Demokracja a wolontariat – Ty też masz GŁOS” to inicjatywa młodzieżowa polegająca na stworzeniu młodzieżowej grupy działającej na rzecz lokalnych społeczności. Celem projektu jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy w kwestiach związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelsko-demokratycznego oraz roli jaką w tym procesie mogą odegrać młodzi lubuszanie jeśli się w świadomy i aktywny sposób włączą w tworzenie takiego społeczeństwa. Obecna sytuacja Covid 19 wyraźnie pokazała jak ważna jest w dzisiejszych czasach działalność społeczna. Młodzi lubuszanie uczestniczyć będą w spotkaniach na których zapoznają się z zasadami tworzenia oraz poprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W trakcie naszych zajęć młodzi ludzie poznają podstawowe przepisy związane z funkcjonowaniem samorządu lokalnego- struktury, sposób wyboru, kompetencje . Pokażemy im również w jaki sposób mogą brać czynny udział – mieć wpływ na funkcjonowanie lokalnego samorządu np.: uczestnicząc w radach miasta , tworząc nie formalne grupy działania, monitorując działania lokalnych władz. Zapoznamy ich również z przepisami prawa które im to umożliwiają. Wskażemy jak ważna jest rola liderów lokalnych społeczności stymulujących lokalne działania nadając im kierunek i formę. Omówimy również jak ważna jest działalność organizacji trzeciego sektora, ich rodzaje oraz sposoby powoływania jak i pozyskiwania środków na ich działalność. W projekcie uczestniczyć będzie młodzież z woj. lubuskiego, w szczególności powiatów zielonogórskiego, żarskiego, świebodzińskiego i krośnieńskiego. Działania projektowe dofinansowane zostały ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych