Leśna wyprawa z Nadleśnictwem

Imprezy zorganizowana została przez dwa Nadleśnictwa: Zielona Góra i Przytok łącząc dwie okazje: 70-lecie Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz obchody Światowego Dnia Marszu TAFISA 2015 Lubuskie TKKF. Całość miała miejsce 4.10.2015 r. na terenach tzw. „Lasu Odrzańskiego”.

Stowarzyszenie CURTEZ uczestniczyło aktywnie!