Integracja międzypokoleniowa grup polsko-niemieckich

Celem projektu jest integracja dwóch pokoleń grup z Polski i Niemiec: seniorów i młodzieży. Dlatego do udzialu w projekcie zostaną zaproszeni seniorzy tj. osoby 60+ oraz młodzież tj. osoby w wieku 15-23 lata. W grupach tych udział wezmą zarówno kobiety jak i mężczyźni. Integracja polegać będzie na przekazaniu każdej z grup umiejętności danego pokolenia: seniorzy – rękodzielnictwa a młodzież – posługiwania się urządzeniami o dużym stopniu elektroniki tj. smarfon i dron.Projekt „Integracja międzypokoleniowa grup polsko-niemieckich” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu.Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”I ruszyliśmy…Młodzież uczy seniorów – seniorzy uczą młodzieżDzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” realizujemy do końca lipca 2021 r. projekt „Integracja międzypokoleniowa grup polsko-niemieckich” w partnerstwie z Jugend und Soziales e.V. ze Spremberg.

Konkurs prac uczestników projektu

Komisja Konkursowa przyznała 6 nagród dla autorów najciekawszych prac. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.