Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia CURTEZ

Nasze stowarzyszenie za cel stawia sobie integrację lokalnej społeczności. Realizujemy to poprzez działania w obszarach takich jak: człowiek, umysł, rozwój, tolerancja, empatia, zdrowie.

Realizację projektów w tych obszarach podsumowują sprawozdania z naszej działalności.

Sprawozdania za rok 2017
Sprawozdania finansowe stowarzyszenia CURTEZ za rok 2017

Sprawozdania za rok 2016
Wprowadzenie do sprawozdań finansowych 2016 r.
Rach. zysków i strat 2016 r.
Informacja uzupełniająca do bilansu za 2016 r.
Bilans2016

Sprawozdania za rok 2015
Wprowadzenie do sprawozdań finansowych 2015 r.
Rach. zysków i strat oraz bilans za 2015 r.

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2015 r.

Sprawozdania za 2014 rok:
Wprowadzenie do sprawozdań finansowych 2014 r.
Rachunek zysków i strat oraz bilans 2014 r.

Informacje uzupełniające do bilansu 2014 r.