,,E-młodzi kontra śmieciowej powodzi”

Co udało nam się zrealizować

E-młodzi w akcji
Ciekawostki i cenne informacje
Hymn ,,E-młodzi”

Jesteśmy jedną z wielu działających w Polsce organizacji. Wiele z nich aktywnie działa narzecz ochrony środowiska, zarówno przez edukację jak i akcje o szerokim zasięguodbiorców. Warto czerpać inspiracje z takich działań, bo w grupie siła 🙂

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste działa na rzecz zmiany świadomości społecznejdotyczącej zasobów, zapobiegając powstawaniu odpadów u źródła, promując bezodpadowystyl życia oraz zmianę wzorców produkcji i konsumpcji w kierunku gospodarki o obieguzamkniętym. Jego misja realizowana jest poprzez wyposażanie w wiedzę i narzędziawspierające działania obywateli, instytucji i przedsiębiorstw oraz reprezentując społecznościzaangażowane w działanie na rzecz środowiska.

Celem akcji #zwłasnymkubkiem jest zwiększanie świadomości klientów, jak i właścicielikawiarni, w zakresie wpływu używania jednorazowych opakowań na środowisko orazkształtowanie takich postaw i nawyków, które przyczynią się do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Chcemy zachęcać klientów do korzystania z kubkówwielorazowych przy zakupie kawy na wynos, a właścicieli kawiarni przekonujemy, żeserwowanie kawy do kubka klienta jest bezpieczne, ważne dla środowiska oraz korzystnewizerunkowo.

Celem serwisu EcoReactor.org jest przybliżanie tematyki ekologii izrównoważonego rozwoju w sposób przystępny dla każdego.Poruszane są istotne problemy dotykające naszą planetę, czyli zarównonas – ludzi, jak i inne istoty, które żyją tutaj z nami. Analizowane sądostępne rozwiązania dla tych palących problemów i opisujemy te,które w naszym przekonaniu są najbardziej efektywne.Popularyzowana jest wiedza o innowacyjnych, obiecujących projektachi pomagamy im zaistnieć. Długofalowym celem jest realizacjaekologicznych projektów w przestrzeni publicznej.Dodatkowa do dyspozycji jest sklep z ekologicznymi produktami,zgodnymi z ideą zrównoważonego rozwoju. Takimi, które pozwolązadbać jednocześnie o swoje zdrowie i o naszą planetę.

Fundacja Strefa Zieleni propaguje wartości i wizje Zielonych partii i ruchów politycznychna świecie, oddane w Deklaracji z Liverpool, przyjętej na Kongresie Europejskichi Globalnych Zielonych 2 kwietnia 2017 roku, w którym uczestniczyli delegacidziewięćdziesięciu Zielonych partii z całego świata oraz przedstawiciele wielu Zielonychorganizacji politycznych – think-tanków, fundacji i instytutów, wśród nich Fundacji StrefaZieleni

Partnerzy