Moja przyszłość w moich rękach


Projekt ‘Moja przyszłość w moich rękach” odpowiada na zdiagnozowany problem słabej resocjalizacji młodzieży (13-18 lat) zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na konflikt z prawem.

 

Przeprowadzimy 3 edycje zajęć warsztatowo-rozwijających z zakresu gotowania, szycia, majsterkowania i prasowania, a także towarzyszących im zajęć relaksacyjno-motywujących oraz spotkań z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe uzupełnią wizyty u lokalnych przedsiębiorców wybranych przez młodzież. Każdą edycję podsumujemy na spotkaniu z udziałem kadry projektu, kadry Ośrodka Kuratorskiego, młodzieży uczestniczącej w projekcie i jej rodziców.

 

W wyniku realizacji projektu młodzież przyswoi umiejętności oraz wiedzę pozwalające na dojrzałe wejście w dorosłe życie oraz na podejmowanie świadomych wyborów. Wypracujemy metody pracy z młodzieżą wykluczoną, które wykorzystamy w pracy z kolejnymi grupami wychowanków Ośrodka Kuratorskiego.

 

W działaniach uczestniczyć będzie 36 młodocianych z Ośrodka Kuratorskiego w Zielonej Górze