„Narkotyk zabójca mojej młodości”

„Narkotyk zabójca mojej przyszłości” to projekt, który promuje zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie ich z negatywnym wpływem używek na ich zdrowie. Zadanie realizowane jest na terenie województwa lubuskiego i obejmuje swym działaniem dwa powiaty zielonogórski i wschowski. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę w zakresie edukacji oraz profilaktyki obejmującej problematykę używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.

Podczas zajęć wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia edukacyjne tj. alkogogle, narkogogle, alkomaty. Uczestnicy uczestniczą w szkoleniach z pierwszej pomocy medycznej, mają też okazję uczestniczyć w projekcjach filmowych oraz spotkaniach z osobami, które doświadczyły negatywnych skutków zażywania środków odurzających i używek.

Rozpoczęcie przygody z narkotykami pozbawia młodych ludzi wymarzonej przyszłości. Dlatego niniejszy projekt jest jedną z form zapobiegania zjawiskom narkomanii i uświadamiania młodzieży o skutkach ich zażywania.