Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjno-przyrodnicze seniorów

Inicjatywa pt. „Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjno-przyrodnicze seniorów” skierowana jest do seniorów i polega na integracji polsko-niemieckiej w formie wyjazdu edukacyjno-przyrodniczego do Niemiec, a dokładnie Parku Mużakowskiego znajdującego się na światowej liście dziedzictwa UNESCO.

Podczas warsztatów uczestnicy projektu zapoznali się z historią powstania Parku Mużakowskiego, rodzajami jego roślinności oraz architekturą Parku oraz przygotowali mini zielnik. Uczestnicy projektu odwiedzili również miejscowości Krauschwitz, w której znajdują się źródła termalne

Cele niniejszego projektu są spójne z założeniami programu Integracji Europejskiej i są to przede wszystkim:

– integracja seniorów z Polski i Niemiec,

– zwiększenie motywacji osób starszych do uczenia się języków obcych oraz wykorzystywania ich w kontakcie z sąsiadami z zagranicy,

– rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku obcym oraz komunikacji interpersonalnej,

– umożliwienie uczestnictwa w wyjeździe osób, które nie miałyby możliwości na samodzielny wyjazd do Niemiec,

– podniesienie umiejętności współdziałania w grupie polsko-niemieckiej,

– nawiązanie nowych kontaktów i znajomości.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „CURTEZ”

współfinansowany ze środków

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego